🌟ชื้อครบ2000 ลดทันที300🌟
SHOP NOW

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูล POLYLULU (THAILAND) ("เรา") ที่เรารวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล

 

ภาพรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ร่วมกับข้อกำหนดการใช้งาน การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ POLYLULU (THAILAND) เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก POLYLULU (THAILAND) (“POLYLULU”) คุณได้อนุญาตให้เราได้ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวิธีกา รดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของ POLYLULU และอย่าเข้าถึงเว็บไซต์ POLYLULU ที่ www.polylulu.co (“เว็บไซต์ POLYLULU”) 


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2557 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์ @polylulu_th

 

ข้อมูลที่รวบรวม

เรารวบรวม รักษาและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศมาเลเซีย หากคุณเลือกใช้บริการจาก POLYLULU เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลติดต่อและข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลการจัดส่งใบเสร็จและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้บน เว็บไซต์ POLYLULU เมื่อคุณลงทะเบียนหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ POLYLULU คุณจะไม่เป็นบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนอีกต่อไป 


เรารวบรวมและรักษาข้อมูลต่อไปนี้: อีเมล ข้อมูลติดต่อและ (ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สถิติบนหน้าที่ดู การเข้าและออกจากเว็บไซต์ POLYLULU มูลโฆษณา (ทั้งหมดผ่านคุกกี้ – โดยคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่อาจส่งผลต่อความสามารถใช้การใช้เว็บไซต์ POLYLULU ของคุณ) การประกาศบนบอร์ดและข้อความอื่นๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่าง POLYLULU และคุณรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ POLYLULU ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการ:

1. ให้บริการสินค้าและบริการจาก POLYLULU;
2. แก้ไขข้อพิพาท คำนวณและจัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา;
3. ตรวจสอบตัวตนของคุณรวมถึงข้อมูลที่คุณได้แจ้งไว้;
4. ส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ที่ปลอดภัยและบังคับใช้นโยบายของเรา;
5. ปรับประสบการณ์ของคุณ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เพิ่มและวัดความสนใจในบริการของเรา แจ้งคุณเรื่องบริการและการอัพเดท;
6. ปรับปรุงและประเมินความสนใจในบริการของเราและแจ้งคุณเกี่ยวกับบริการและการอัพเดทการประกาศด้านการบริหารเมื่อเรามีความจำเป็นในการแจ้งข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการใช้สินค้าและบริการ POLYLULU ของคุณ;
7. สื่อสารการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายแก่ผู้ใช้;
8. 8. ให้บริการลูกค้า และ
9. ดำเนินการทางธุรกิจอื่นๆตามที่เราได้อธิบายไว้เมื่อรวบรวมข้อมูล

 

ระหว่างการทำธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับค วามสนใจของคุณ เมื่อได้รับการสื่อสารครั้งแรกจากประเภทนี้ คุณจะมีโอกาสในการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อในอนาคตโดยการค ลิกลิงค์ “เลิกติดตาม” หรือโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ได้อธิบายไว้ ในบางครั้ง เราอาจนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดต่อคุ ณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก POLYLULU บนเว็บไซต์ POLYLULU คุณได้ยอมรับว่าคุณอาจได้รับการติดต่อจาก POLYLULU อาทิ การประกาศและข้อความการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจาก POLYLULU ซึ่งคุณไม่สามารถยกเลิกได้

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก คุณก่อน โดยเราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบรับข้อกำหนดทางกฎหมาย บังคับใช้นโยบาย ตอบข้อเรียกร้องที่ประกาศไว้หรือเนื้อหาอื่นๆในการละเมิดสิทธิ์หรือ คุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัย โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ:

1. ตัวแทนองค์กรในการช่วยให้บริการแก่คุณ บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและส่งเสริมความเชื่อใจและความปลอดภัย
2. ผู้ให้บริการที่ช่วยในการดำเนินการธุรกิจของเราและนำเสนอบริการ POLYLULU แก่ผู้ใช้งานของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของเรา
3. เจ้าหน้ากฎหมายหรือรัฐบาลเพื่อทำการสอบสวน ป้องกันหรือดำเนินการต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การปลอมแปลงต้องสงสัย การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด และ
4. หากเราหรือตัวแทนองค์กรของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการรวมกิจการ เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะยังนำมาใช้ต่อไปนอกจากจะมีการ แก้ไขตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง” ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

 

การเข้าถึง การตรวจสอบและการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณได้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจาก POLYLULU คุณสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเวลาโดยการเข้า ไปที่หน้าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ POLYLULU หากคุณได้ประกาศข้อความโดยการใช้กระดานข้อความหรือเครื่อง มือส่งข้อความอื่นๆบนเว็บไซต์ POLYLULU ให้บริการ คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือลบข้อความเหล่านั้นได้ในภายห ลัง โดยคุณอาจติดต่อเราได้ที่ไลน์ @polylul_th  เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บไว้เกี่ยวกับคุณแต่ต้องไม่เ กินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราไม่มีความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นอีกต่อไป เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาท บังคับใช้นโยบายและป้องกันการละเมิดการใช้บริการ

 

ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยและกระตุ้นการใช้งานข้อมูลที่เหมาะสม โดยเราได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย (เทคโนโลยีการเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพและอิเล็กทรอนิคส์ การกระบวนการรักษาความปลอดภัย) ในการช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม “ความปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ” ไม่มีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เราจึงไม่ขอรับประกัน

 

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในทุกเวลาโด ยการประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ POLYLULU ในกรณีที่มีการแก้ไข ข้อกำหนดทั้งหมดจะมีผล 30 วันหลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ POLYLULU การใช้งานบริการ ระบบและเครือข่าย POLYLULU อย่างต่อเนื่องของคุณ ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมนโยบายความเ ป็นส่วนตัวดังกล่าว

กลับหน้าแรก