การคืนสินค้า

 ลูกค้าต้องทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @polylulu_th ก่อนทำการส่งคืนสินค้าทุกครั้ง 

ทาง POLYLULU จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า

**หากไม่มีเอกสารแนบภายในพัสดุส่งคืน หรือ สินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน (รวมถึงกระดาษพันสายยังไม่ถูกตัดออก ป้ายสินค้าไม่ถูกแกะออก และผ้าห่อกระเป๋าอยู่ในสภาพ 100%) ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณี**

 

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. สินค้าผ้าขาว ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ ไม่รับคืนทุกกรณี เนื่องด้วยเหตุผลของสุขอนามัย

2. ถ้าสินค้าถูกแกะป้ายออกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้

3. หากสินค้ามีชำรุดจากการสวมใส่ หรือ ใช้งาน หรือผ่านการซักแล้ว จะไม่รับคืนทุกกรณี